05-03-2020 Specialklassen

Specialklassen optræder med Impro Comedy Show på KITA-Foreningen af kommunale IT- og Digitaliseringschefer(Lukket arrangement).